Om ABIGO Medical

Om ABIGO Medical

ABIGO Medical er et svensk selskap innen medisinteknikk med fokus på å forbedre folks helse og velvære.

Vi utvikler, produserer og markedsfører avanserte sårbehandlingsprodukter, som hjelper pasienter i mer enn 65 land. I Norden tilbyr vi også spesialernæring til spedbarn med kumelk-allergi.

ABIGO Medical ble etablert 1989 og har siden 2021 vært et heleid datterselskap til Essity.

Besøk ABIGO.no

Antibiotikaresistens er en av de største truslene mot den globale folkehelsen. Anslagsvis dør 700 000 mennesker hvert år som følge av antibiotikaresistens.1, 2 Allerede nå kommer leger i situasjoner der det ikke finnes effektive behandlinger pga. resistente bakterier. En ny måte å håndtere infeksjoner og deres sideeffekter kreves, et område som er viktig i ABIGOs FoU-program.

Vår FoU fokuserer på unike løsninger som benytter kunnskap om naturlige prosesser og fysiske interaksjoner uten behov for kjemiske stoffer eller kirurgiske inngrep. Målet er å være en ledende aktør på dette feltet.

Les mer

Referanser

1. WHO. 2016. Stop antimicrobial resistance now. World Health Organization.
2. WHO. 2020. Antibiotic resistance. World Health Organization.